Forord til eboka Andalucía på 1-2-3

Square

Våren 2023 tilbrakte jeg deler av min tid på reise rundt i Andalucía. Jeg hadde et helt bevisst formål: å reise i og forstå hva som menes med «den mauriske arv».

Det er ikke første gang jeg besøker denne regionen, jeg har hatt gleden av å besøke den mange ganger før i løpet av flere år. Men jeg har egentlig aldri satt meg helt inn i hva som menes med «maurisk» og den betydning denne tidsepoken har for dagens Andalucía. Ikke før nå.

Denne e-boka er et resultat av mine reiser i Andalucía, også i tidligere år, samt menneskene jeg har møtt og de bøkene jeg har lest. Ja, jeg vil gå så langt og si at denne teksten også bærer preg av meg, mine synspunkt og min bakgrunn. For å kunne skrive om noe så omfattende og komplekst som Andalucía, må jeg ta valg. Jeg velger en synsvinkel – min – med alt jeg er, og det det betyr. Jeg har gjort mitt beste for å stille med et åpent sinn og objektivt blikk.

Men synsvinkelen er min, utvalget av hva som er med og hva som er utelukket, er valg jeg har tatt. Riktignok også basert på det jeg er presentert for og vinklingen andre har valgt for meg – i møte med meg og i bøkene jeg har lest. Jeg tenker på det faktum at historiens tann har valgt en vinkel over tid, for oss alle. Hva har vært viktig å ta vare på, hva har blitt valgt bort og hva har blitt prioritert vist frem av historikere, arkeologer og på museer? Hvilke deler av historien har gått tapt fordi kriger har blitt kjempet og noen har ment at noe er verdt å ta vare på, mens annet best bør legges i ruiner?

Dette er en realitet for de fleste samfunn, og dette er også en del av Andalucías historie: Denne spanske regionens fortid vil kunne ses på ulikt vis, fra ulike synsvinkel, alt etter hvilken side i historien som forteller den.

Du finner boka i min nettbutikk her

Jeg har gjort mitt beste for å gå til flere kilder – levende og skriftlige, fysiske og immaterielle. Jeg har intervjuet mennesker jeg har møtt underveis og jeg har opplevd, sett og erfart. Jeg har lest både skjønnlitteratur, sakprosa, fagbøker og artikler. Men det skal sies: Andalucías historie er skapt på et mylder av sagn og fakta. Hva som er korrekt, og hva som er fiksjon, er ikke alltid godt å si. Det er så mange nyanser, og vi møter alle verden med hvert vårt utgangspunkt. Få andre steder har jeg opplevd det tydeligere hvordan historien ikke er sort/hvit, men består av mange lag og varianter av noe derimellom.

Så er det helt sikkert perspektiver jeg ikke har sett eller vurderinger jeg ikke har tatt, og som jeg kanskje burde tatt, hadde jeg visst bedre. Men ut fra det jeg vet per nå, basert på det jeg er fortalt, har lest og selv har sett og gjort, er dette så godt jeg klarer å løse oppgaven jeg har gitt meg selv: Å gi en rask innføring i Andalucia på 1–2–3, for deg som vil gjøre deg bedre kjent med «den mauriske arven», maten og kulturen. Noe av mitt mål er å gi en pekepinn på hvordan du selv kan navigere veien videre, enten du vil reise i området, lese om denne spennende regionen fra din egen stue – eller reise i Andalucía fra ditt eget kjøkken. Kanskje inspirert av oppskriftene eller smakskombinasjoner jeg deler her?

ANNONSE

Det skal også sies at jeg ikke har sett eller besøkt hver krik og krok i Andalucía. Dette området er altfor stort å dekke, også for innbyggerne selv. Jeg har derfor valgt å fokusere på utsnitt av provinsene, av kulturen og de tradisjoner som er typisk for om- rådet. Her og der har jeg gjort noen mer omfattende dypdykk, både geografisk, men også og tematisk.

Jeg går blant annet nærmere inn på lokalmat, dyrking og irrigasjon. Ikke først og fremst fordi dette er innenfor mitt eget interessefelt som hobbydyrker og matglad, men fordi vi også her finner så mye av den mauriske arven, tradisjonen og lokalkulturen i Andalucía. Spanjoler er stolte av sitt matfat, og det er også andalusiere – med god grunn, spør du meg. Med sin umiddelbare tilgang på ferske produkter fra fjellene, havene og markene – og en, slik jeg opplever det – omforent holdning til at maten er selve livet, vies dette et større kapittel.

Jeg har også valgt å vektlegge de mindre kjente, men høyst besøksverdige stedene. Vi mennesker har en tendens til å reise i flokk. Jeg tror at vi som reiser, og stedene vi besøker, har mye å tjene på at vi sprer oss mer og ser utenfor turisttråkket.

Sjekk ut boka i min nettbutikk her

I sum bærer denne e-boka preg av mine funn og tanker, mine opplevelser og besøk i ulike deler av Andalucía. Den bærer med seg opplevelser og områder jeg har besøkt under min siste reise og mine tidligere reiser rundt i Andalucía. Ikke minst bærer den preg av menneskene jeg har møtt og de historier og detaljer de har valgt å legge frem for meg. Det er først og fremst dette som er grunntonen i det jeg formidler. Det er mange kloke hoder som har reist i Andalucía før meg – og mangt er skrevet om det som en gang var. Derfor: Selv om Andalucía har rikelig av historie, trenger jeg ikke gjenta andre skribenters, forfatteres og forskeres detaljerte innsikt i tematikken. Jeg holder meg til å trekke linjene fra den gang da og frem til dagens Andalucía. For deg som ønsker å gå mer i dybden historisk sett, kan du ta en titt på kildelisten bak i boka.

Til sist i boka takker jeg de mange som har gjort det jeg formidler mulig. Men én må jeg trekke frem allerede her, for du vil møte henne underveis i teksten. Det er mitt reisefølge og min tolk på denne rundreisen i Andalucía; Trinidad Blanco (også kalt Trini). Hennes innsikt i andalusisk kultur har vært uvurderlig. Ikke minst har det vært essensielt å få hennes bistand språkmessig i min dialog med andre kilder på min reise. Jeg føler meg også ydmyk som har fått den tillit jeg er blitt tilgodesett av Spanias Turistkontor i Norge, samt EU-fondet FEDER og Turistrådet i Andalucía (Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía). Ingen føringer er lagt for hva jeg formidler og hvordan jeg gjør det. Likevel har de valgt å støtte mitt prosjekt og bistå med tilrettelegging lokalt.

Jeg håper jeg klarer å formidle min begeistring for dette veldig spennende, fargerike og kulturelt interessante området gjennom tekst og bilder. Riktig god lesning! Hilsen Mette

ANNONSE

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *