Forskningskommunikajon & kommunikasjonssjef

Square

Mette er en leder med interesse og forståelse for kompleksiteten og utfordringene man finner i en moderne kunnskapsinstitusjon med høy kompetanse.

Hun er en leder med god forståelse for det operative så vel som det strategiske innen kommunikasjonsfaget.


Kommunikasjonsrådgiver/kommunikasjonssjef innen forskning og akademia ved VID Vitenskapelige Høyskole.

Der jobbet jeg blant annet med å utvikle et program knyttet til kursing i kommunikasjon og PR for forskere og stipendiater.

Sitater hentet fra attesten:

«Først som rådgiver, og senere som leder har Mette løftet kommuniaksjonsarbeidet ved VID og bidratt til å gjøre høyskolen mer synlig og bedre kjent.»

«… en leder med interesse og forståelse for kompleksiteten og utfordringene man finner i en moderne kunnskapsinstitusjon med høy kompetanse.»

«… en leder med god forståelse for det operative så vel som det strategiske innen kommunikasjonsfaget.»

Direktør administrasjon, VID vitenskapelige høgskole