Visit Haugesund

Square

Vi har hatt gleden av å samarbeide med Mette Solberg Fjeldheim (Reiselykke Media) i vårt arbeid for å fremme Haugesund og Haugalandet som reisemål. Hennes brede erfaring og kunnskap om reiseliv, samt evnen til å formidle opplevelser på en engasjerende måte, har vært et godt bidrag for vår markedsføring. I vårt samarbeid har hun også bidratt med verdifull innsikt for målrettet kommunikasjon mot spesifikke markeder. Vi anbefaler henne varmt for hennes profesjonalitet og gode formidlingsevne.

– Vigleik Dueland, reiselivssjef Destinasjon Haugesund & Haugalandet