Kommunikasjonsrådgiver reiseliv

Square

«I vårt samarbeid har hun også bidratt med verdifull innsikt for målrettet kommunikasjon mot spesifikke markeder. Vi anbefaler henne varmt for hennes profesjonalitet og gode formidlingsevne.»

Reiselivssjef Destinasjon Haugesund & Haugalandet 

Oppdragsgiver: Destinasjon Haugesund & Haugalandet  // Jeg tok oppdrag som tekstforfatter og som rådgiver for kommunikasjonsstrategi knyttet til Haugesund og Haugalandet som reisemål.

Attest fra Visit Haugesund:

«Vi har hatt gleden av å samarbeide med Mette Solberg Fjeldheim (Reiselykke Media) i vårt arbeid for å fremme Haugesund og Haugalandet som reisemål.

Hennes brede erfaring og kunnskap om reiseliv, samt evnen til å formidle opplevelser på en engasjerende måte, har vært et godt bidrag for vår markedsføring.

I vårt samarbeid har hun også bidratt med verdifull innsikt for målrettet kommunikasjon mot spesifikke markeder. Vi anbefaler henne varmt for hennes profesjonalitet og gode formidlingsevne.»

– Vigleik Dueland, reiselivssjef Destinasjon Haugesund & Haugalandet 

Merk: Dette var ikke samtidig som jeg tok oppdrag som reisejournalist knyttet til Rogaland som reisemål og faste oppdragsgivere i media var orientert.